PROFESSIONAL
WASTE

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

ให้บริการเพื่อการจัดการกากอุตสาหกรรม ที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย
โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจการให้บริการบำบัด
และกำจัดกากอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ปลอดภัยโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก

Back to top