ให้บริการเพื่อการจัดการกากอุตสาหกรรม ที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจการให้บริการบำบัด และกำจัดกากอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปลอดภัยโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก

"PROWASTE" คือหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจนี้ ภายใต้ชื่อโครงการ "ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว" โดยให้บริการอย่างครบวงจร ในการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเป็นหลักประกัน และสร้างความมั่นใจได้ว่า " PROWASTE" พร้อมที่มีส่วนร่วม ในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ

 
 
 
       
 
     
 
 
การบำบัดน้ำเสียจากหลุมฝังกลบกากที่เป็นอันตรายและน้ำเสีย จากกิจกรรมต่างๆ ในโรงงานที่มีคุณสมบัติอันตราย ความสามารถในการบำบัดสูงสุด 70 ลบ.ม./วัน
 
 
การบำบัดน้ำเสียจากหลุมฝังกลบกากที่ไม่เป็นอันตราย และน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ในโรงงานที่มีคุณสมบัติไม่อันตราย ความสามารถในการบัดบัดสูงสุด 125 ลบ.ม./วัน
     
 
 
 
         
 
จุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และนำเงินไปใช้ประโยชน์ ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่มาของเงิน ได้มาจากการจัดเก็บกากอุตสาหกรรม 10 บาทต่อกากอุตสาหกรรม ที่เข้ามารับการบำบัดจำนวน 10 ตัน
โดยแต่ละเดือนบริษัทฯ จะสรุปน้ำหนักกากอุตสาหกรรมแจ้งให้คณะกรรมการชุมชน และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วรับทราบ โดยบริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ธกส. โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2550 - ปัจจุบัน
 
 
 
กิจกรรมปลูกป่า
กิจกรรมในชุมชน
   
 
จัดการวางขยะอันตรายในชุมชน
บริการตรวจสุขภาพ
         
 
 
     
 
 
 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุม AGM 2562
จัดงานตรวจสุขภาพให้กับชุมชน ต.โนนหมากเค็ง จ.สระแก้ว
KIAT ยิ้มแก้มปริคว้างาน PROWASTE ขนส่งกากอุตสาหกรรม
ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับทางอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
 
 
   
   
   
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ข้อมูลทางการเงิน บริการของเรา คืนประโยชน์กับชุมชน ติดต่อเรา สมัครงาน
  ประวัติบริษัท   งบการเงิน ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์      
  คณะกรรมการ   ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ขั้นตอนการจัดการกากอุตสาหกรรม      
  บริษัทในเครือ   คำอธิบายและวิเคราะห์ ระบบปรับเสถียร    
  รายชื่อผู้ถือหุ้น   รายงานประจำปี การกำจัดกากอุตสาหกรรม    
  โครงสร้างองค์กร   แบบ 56-1 การนำของเสียมาใช้รีไซเคิล
      หนังสือชี้ชวน ระบบบำบัดน้ำเสีย
      ระบบขนส่ง
  การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
e-mail : info@prowaste.co.th
   
Prowaste
Copyright@2017 Prowaste. All right reserved
Designed by baansuansudjai
 
( สำนักงาน office )
 
( สำนักงานโครงการ )
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
159 หมู่ที่ 5 ตำบลหัวยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
1184/38-39 Soi Phaholyothin 32, Chankasem, Chatuchak Bangkok 10900
 
159 Moo 5 Huayjof Wattana-nakorn Sa-Kaew 27160
Tel : 0-2942-9480-86 Fax : 0-2561-0591-2  
Tel : (037)261-613-5 Fax : (037)261-567