การขนส่งกากอุตสาหกรรม จากโรงงานลูกค้ามายังศูนย์บริหารการจัดการ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จ.สระแก้ว ถือเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งในธุรกิจการให้บริการ

"PROWASTE" จัดการระบบขนส่งอย่างเป็นระบบ และสามารถควบคุมตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยรถทุกคันของบริษัทฯ จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถ รวมทั้งติดระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Position System : GPS) เพื่อเป็นการตรวจสอบ และติดตามเส้นทางของการเดินทางที่ถูกต้อง เช่น ความเร็วของรถ ระยะทาง ระยะเวลา เป็นต้น

     
 
     
 
   
         
 
Prowaste
Copyright@2017 All right reserved.
Designed by baansuansudjai
 
( สำนักงาน office )
 
( สำนักงานโครงการ )
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
เลขที่ 234/2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะอึ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
1184/38-39 Soi Phaholyothin 32, Chankasem, Chatuchak Bangkok 10900
 
234/2 MOO 4 Non-Mak-Kheng Wattana-nakorn Sa-Kaew 27160
Tel : 0-2942-9480-86 Fax : 0-2561-0591-2  
Tel : (037) 609-755 Fax : (037) 609-620