ทำเชื้อเพลิงผสม
เป็นระบบที่ใช้ในการผสม และปรับสภาพกากของเสียที่มีค่าความร้อน (Calorific content) ให้กลายเป็นพลังงานทดแทนหรือเชื้อเพลิงทดแทน สำหรับเตาเผาโรงงานปูนซีเมนต์
   
ประเภทกากอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการ
ประเภทของเหลว (Liquid Blending) อาทิ ตะกอนจากระบบน้ำหล่อลื่นใช้แล้ว , ตัวทำละลายใช้แล้ว , น้ำปนเปื้อนน้ำมัน , กากตะกอนน้ำมัน และน้ำยาหล่อเย็น
ประเภทของแข็งหรือตะกอนข้น (Solids or Slurry Blending) อาทิ เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน , วัสดุปนเปื้อนน้ำมัน , ขี้กลึงปนเปื้อนน้ำมัน
 
ทำวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์
กากอุตสาหกรรมที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ จะต้องมีองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ปูนซีเมนต์ ได้แก่ แคลเซียม อะลูมินา เหล็ก หรือชิลิก้า
ประเภทกากอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการ
กากของเสียประเภทของแข็ง อาทิ เรซิ่น ฝุ่นเหล็ก ทรายปนเปื้อน กากตะกอน ทรายขัดผิวที่ใช้แล้ว
   
     
ประเภทกากอุตสาหกรรมที่ดำเนินการ : บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีที่ใช้งานแล้ว เช่น ถึงเหล็กขนาด 200 ลิตร, ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร, ถังพลาสติกขนาด 1,000 ลิตร และแกลลอนขนาดต่างๆ
  ซ่อมและล้างถังบรรจุที่ใช้แล้วด้วยตัวทำละลายและนำกลับมาใช้ใหม่
         
 
Prowaste
Copyright@2017 All right reserved.
Designed by baansuansudjai
 
( สำนักงาน office )
 
( สำนักงานโครงการ )
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
เลขที่ 234/2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะอึ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
1184/38-39 Soi Phaholyothin 32, Chankasem, Chatuchak Bangkok 10900
 
234/2 MOO 4 Non-Mak-Kheng Wattana-nakorn Sa-Kaew 27160
Tel : 0-2942-9480-86 Fax : 0-2561-0591-2  
Tel : (037) 609-755 Fax : (037) 609-620