ใช้ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitory Land-fill) โดยในส่วนของการป้องกันและจัดการบางส่วนของน้ำฝน ที่ซึมลงไปผ่านชั้นฝังกลบปฏิกูลที่ผ่านการบดอัดท่อให้เกิดเป็นน้ำเสีย จากการชะล้างสิ่งปฎิกูล โดยรวมกับน้ำเสีย ที่เกิดจากการย่อยสลายสิ่งปฎิกูลและรวบรวมน้ำเหล่านี้ไปยังบ่อสูบน้ำเสียจากขยะ (Leachate Pump Sump) และส่งต่อไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เป็นอันตราย ระบบปูรองพื้นหลุมฝังกลบทั้งด้านล่าง และด้านข้างของหลุมฝังกลบแบบสุขาภิบาล (Sanitary Land-fill) ประกบอด้วย
 
  ชั้นทรายหยาบ 30 ซม. ปูทับด้วย Geotextile หรือชั้นดินปกคลุม หนา 30 ซม.
  HDPE 1 ชั้น หนา 1.5 มม.
  ชั้นดินเหนียว ค่าความซึมผ่าน (K) < 10-7 cm/s หนา 60 ซม.
  ชั้นดินรองฟื้น
     
     
     
         
 
 
 
   
 
       
 

กากอุตสาหกรรมที่ผ่านการปรับเสถียรและทำแข็งตัวแล้ว จะถูกส่งไปจัดการยังหลุมฝังกลบปลอดภัย (Secured Land-fill)

ระบบปูรองพื้นหลุมฝังกลบทั้งด้านล่างด้านข้างของ หลุมฝังกลบแบบปลอดภัย (Secured Landfill) มีชั้นปูหลุมเพิ่มเติมอีก 1 ชุด เป็นแบบระบบกันซึม 2 ชั้น ดังนี้

 
  ชั้นทรายหยาบ 30 ซม. ปูทับด้วย Geotextile
  HDPE 1 ชั้น หนา 1.5 มม.
  ชั้นดินเหนียว
  Geonet ปูทับด้วย Geotextile
  HDPE 1.5 mm
  ชั้นดินเหนียว 90 cm.
  ชั้นดินเดิมอัดแน่น
     
         
 
Prowaste
Copyright@2017 All right reserved.
Designed by baansuansudjai
 
( สำนักงาน office )
 
( สำนักงานโครงการ )
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
เลขที่ 234/2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะอึ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
1184/38-39 Soi Phaholyothin 32, Chankasem, Chatuchak Bangkok 10900
 
234/2 MOO 4 Non-Mak-Kheng Wattana-nakorn Sa-Kaew 27160
Tel : 0-2942-9480-86 Fax : 0-2561-0591-2  
Tel : (037) 609-755 Fax : (037) 609-620