มีจุดประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และนำเงินไปใช้ประโยชน์ ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
   
 
ที่มาของเงิน ได้มาจากการจัดเก็บกากอุตสาหกรรม 10 บาท ต่อกากอุตสาหกรรมที่เข้ามารับการบำบัดจำนวน 1 ตัน
       
โดยในแต่ละเดือนบริษัทฯ จะสรุปน้ำหนักกากอุตสาหกรรม แจ้งให้คณะกรรมการชุมชน และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วรับทราบ โดยบริษัทฯ จะโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาวัฒนานคร ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชาวตำบลโนนหมากเค็ง ดำเนินการตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2550 - ปัจจุบัน
       
 
 
 
ติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้ชุมชนใกล้เคียง
ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบบริเวณโรงงาน
กิจกรรมปลูกป่า
เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
จัดวางถึงขยะอันตรายในชุมชน
บริการตรวจสุขภาพ
 
Prowaste
Copyright@2017 All right reserved.
Designed by baansuansudjai
 
( สำนักงาน office )
 
( สำนักงานโครงการ )
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
เลขที่ 234/2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะอึ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
1184/38-39 Soi Phaholyothin 32, Chankasem, Chatuchak Bangkok 10900
 
234/2 MOO 4 Non-Mak-Kheng Wattana-nakorn Sa-Kaew 27160
Tel : 0-2942-9480-86 Fax : 0-2561-0591-2  
Tel : (037) 609-755 Fax : (037) 609-620