วันที่
03 ธ.ค. 2563
หัวข้อข่าว
:
ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในสื่อออนไลน์
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
07 ธ.ค. 2560
หัวข้อข่าว
:
จัดงานตรวจสุขภาพให้กับชุมชน ต.โนนหมากเค็ง จ.สระแก้ว
วันที่
07 ธ.ค. 2560
หัวข้อข่าว
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
28 ธ.ค. 2563
หัวข้อข่าว
:
แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
         
         
         
     
     
     
 
Prowaste
Copyright@2017 All right reserved.
Designed by baansuansudjai
 
( สำนักงาน office )
 
( สำนักงานโครงการ )
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
เลขที่ 234/2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะอึ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
1184/38-39 Soi Phaholyothin 32, Chankasem, Chatuchak Bangkok 10900
 
234/2 MOO 4 Non-Mak-Kheng Wattana-nakorn Sa-Kaew 27160
Tel : 0-2942-9480-86 Fax : 0-2561-0591-2  
Tel : (037) 609-755 Fax : (037) 609-620