วันที่
24 พ.ย. 2564
หัวข้อข่าว
:
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ไตรมาส 3/2564
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
20 พ.ย. 2563
หัวข้อข่าว
:
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ไตรมาส 3/2563
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
07 พ.ย. 2562
หัวข้อข่าว
:
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
         
         
         
         
         
         
     
     
     
 
Prowaste
Copyright@2017 All right reserved.
Designed by baansuansudjai
 
( สำนักงาน office )
 
( สำนักงานโครงการ )
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
เลขที่ 234/2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะอึ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
1184/38-39 Soi Phaholyothin 32, Chankasem, Chatuchak Bangkok 10900
 
234/2 MOO 4 Non-Mak-Kheng Wattana-nakorn Sa-Kaew 27160
Tel : 0-2942-9480-86 Fax : 0-2561-0591-2  
Tel : (037) 609-755 Fax : (037) 609-620