วันที่
06 ต.ค. 2562
หัวข้อข่าว
:
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
29 ต.ค. 2560
หัวข้อข่าว
:
ร่วมงานทอดกฐินที่ จ.สระแก้ว
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
10 ต.ค. 2560
หัวข้อข่าว
:
KIAT ยิ้มแก้มปริคว้างาน PROWASTE ขนส่งกากอุตสาหกรรม
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
9 ต.ค. 2560
หัวข้อข่าว
:
ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับทางอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
         
         
         
         
         
         
     
     
     
 
Prowaste
Copyright@2017 All right reserved.
Designed by baansuansudjai
 
( สำนักงาน office )
 
( สำนักงานโครงการ )
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
เลขที่ 234/2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะอึ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
1184/38-39 Soi Phaholyothin 32, Chankasem, Chatuchak Bangkok 10900
 
234/2 MOO 4 Non-Mak-Kheng Wattana-nakorn Sa-Kaew 27160
Tel : 0-2942-9480-86 Fax : 0-2561-0591-2  
Tel : (037) 609-755 Fax : (037) 609-620