วันที่
24 ส.ค. 2564
หัวข้อข่าว
:
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
24 ส.ค. 2564
หัวข้อข่าว
:
แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
28 ส.ค. 2563
หัวข้อข่าว
:
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ฯ ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลเกียรติยศ องค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ 2563
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
28 ส.ค. 2563
หัวข้อข่าว
:
รายงานความคืบหน้าเรื่องเส้นทางเข้า-ออกของโรงงานบริษัทฯ ที่ จ.สระแก้ว
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
19 ส.ค. 2563
หัวข้อข่าว
:
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
18 ส.ค. 2563
หัวข้อข่าว
:
รายงานข้อเท็จจริงทางเข้า-ออกของบริษัทฯ ที่โรงงานสระแก้วผลกระทบและแนวทางแก้ไข
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
07 ส.ค. 2563
หัวข้อข่าว
:
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ฉบับปรับปรุง)
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
16 ส.ค. 2560
หัวข้อข่าว
:
ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1/2560
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
16 ส.ค. 2560
หัวข้อข่าว
:
ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2/2560
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
         
         
         
         
         
         
     
     
     
 
Prowaste
Copyright@2017 All right reserved.
Designed by baansuansudjai
 
( สำนักงาน office )
 
( สำนักงานโครงการ )
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
เลขที่ 234/2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะอึ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
1184/38-39 Soi Phaholyothin 32, Chankasem, Chatuchak Bangkok 10900
 
234/2 MOO 4 Non-Mak-Kheng Wattana-nakorn Sa-Kaew 27160
Tel : 0-2942-9480-86 Fax : 0-2561-0591-2  
Tel : (037) 609-755 Fax : (037) 609-620