วันที่
13 พ.ค. 2564
หัวข้อข่าว
:
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
28 เม.ย. 2564
หัวข้อข่าว
:
คู่มือการใช้งาน Mobile Application IR PLUS AGM
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
28 เม.ย. 2564
หัวข้อข่าว
:
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน Mobile Application IR PLUS AGM
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
26 เม.ย. 2564
หัวข้อข่าว
:
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 และการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น (เปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) เปลี่ยนวันประชุมและยกเลิกสถานที่จัดประชุม)
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
19 เม.ย. 2564
หัวข้อข่าว
:
แจ้งมาตรการและข้อปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
1 เม.ย. 2564
หัวข้อข่าว
:
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
15 เม.ย. 2563
หัวข้อข่าว
:
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
10 เม.ย. 2562
หัวข้อข่าว
:
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
 
Prowaste
Copyright@2017 All right reserved.
Designed by baansuansudjai
 
( สำนักงาน office )
 
( สำนักงานโครงการ )
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
เลขที่ 234/2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะอึ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
1184/38-39 Soi Phaholyothin 32, Chankasem, Chatuchak Bangkok 10900
 
234/2 MOO 4 Non-Mak-Kheng Wattana-nakorn Sa-Kaew 27160
Tel : 0-2942-9480-86 Fax : 0-2561-0591-2  
Tel : (037) 609-755 Fax : (037) 609-620