วันที่
28 ก.พ. 2565
หัวข้อข่าว
:
แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
28 ก.พ. 2565
หัวข้อข่าว
:
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
28 ก.พ. 2565
หัวข้อข่าว
:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
28 ก.พ. 2565
หัวข้อข่าว
:
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
28 ก.พ. 2560
หัวข้อข่าว
:
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและงดจ่ายปันผล (แก้ไข)
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
28 ก.พ. 2560
หัวข้อข่าว
:
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและงดจ่ายปันผล
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
28 ก.พ. 2560
หัวข้อข่าว
:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
28 ก.พ. 2560
หัวข้อข่าว
:
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
28 ก.พ. 2560
หัวข้อข่าว
:
งบการเงินรายปี 2559
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
17 ก.พ. 2560
หัวข้อข่าว
:
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ PRO กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 3)
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
08 ก.พ. 2560
หัวข้อข่าว
:
ตลาดหลักทรัพย์ คงขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ PRO
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
07 ก.พ. 2560
หัวข้อข่าว
:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
07 ก.พ. 2560
หัวข้อข่าว
:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
07 ก.พ. 2560
หัวข้อข่าว
:
สรุปการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
07 ก.พ. 2560
หัวข้อข่าว
:
สรุปการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
07 ก.พ. 2560
หัวข้อข่าว
:
สรุปการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
07 ก.พ. 2560
หัวข้อข่าว
:
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
07 ก.พ. 2560
หัวข้อข่าว
:
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
07 ก.พ. 2560
หัวข้อข่าว
:
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
         
     
 
Prowaste
Copyright@2017 All right reserved.
Designed by baansuansudjai
 
( สำนักงาน office )
 
( สำนักงานโครงการ )
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
159 หมู่ที่ 5 ตำบลหัวยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
1184/38-39 Soi Phaholyothin 32, Chankasem, Chatuchak Bangkok 10900
 
159 Moo 5 Huayjof Wattana-nakorn Sa-Kaew 27160
Tel : 0-2942-9480-86 Fax : 0-2561-0591-2  
Tel : (037)261-613-5 Fax : (037)261-567